สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 48/6 หมู่ 1  ซอยแจ้งวัฒนะ 14  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-982-5454 โทรติดต่อด่วน 085-1163311