บริการอินเทอร์เน็ตสะอาด Compitak (คอมพิทักษ์)

เพื่อช่วยในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดจาก Virus / Malware , Phishing , Spam และคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักประเทศ , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร และเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับระบบ Cloud Computer เพื่อใช้ในการคัดกรองข้อมูล รองรับการทำงานทุกระบบปฏิบัติการ และทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค มือถือแบบสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์แท็ปเล็ต โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ

 

1.หลักการและเหตุผล

มี 3 ส่วนที่ตั้งคำถามขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

(1) ทำอย่างไร ให้ประชาชนชาวไทยได้ลดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์  (Anti virus/Malware) การติดไวรัสคอมพิวเตอร์  การถูกหลอก Phishing / Spamการติด Ransomware และการแพร่เชื้อโดยที่ตนเองไม่ทราบและตกเป็นเครื่องมืออาขญากรรมคอมพิวเตอร์

(2) ทำอย่างไร ไม่ให้เด็กและเยาวชน เข้าถึงเนื้อหาอันไม่เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ต (Content Filtering)   เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร  เว็บไซต์การพนัน ยาเสพติด

(3) การป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมผ่านระบบสืบค้น Search engine และ Social Video (Safe Search) อันได้แก่ Google Bing  Youtube ที่เด็กและเยาวชนอาจได้รับข้อมูลและเนื้อหาอันไม่พึ่งเหมาะสมได้

ทั้งหมดนี้ต้องรองรับภาษาไทย **

ดังนั้นทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  ได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทเอกชน ได้ร่วมกันสร้างระบบป้องกันนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Compitak” อ่านว่า คอมพิทักษ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาอันไม่เหมาะสม สำหรับเยาวชน และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับประชาชนทั่วไป ขึ้นมา

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาเป็นระบบคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สามารถตรวจเนื้อหาไม่เหมาะสมจากภาษาไทย
2.2 เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภทการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus / Malware) ที่มากับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือและแท็ปเล็ต สำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองได้
2.3 เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภทการหลอกลวง (Phishing) ที่มากับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือและแท็ปเล็ตสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองได้
2.4 เพื่อจัดทำให้สอดคล้องกับจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560
2.5 สร้างความปลอดภัยให้ครอบครัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นลดปริมาณการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Phishing) อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับประเทศได้

 

3. หลักการทำงาน

ในทุกครั้งที่เราเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ต สิ่งที่หนีไม่พ้นคือการค้นหาข้อมูลผ่าน ระบบ Search engine เช่น Google ,  Bing  ,Yahoo  และอื่นๆ ที่เด็กและเยาวชนสามารถค้นหาข้อมูลได้ตามอิสระ โดยเฉพาะแล้วเป็นภาษาไทย การกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้เป็นไปได้ลำบากกับหน่วยงานที่ต้องคอยเฝ้าระวังและตรวจตาเพราะต้องลงทุนด้วยงบประมาณสูง

ปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในครอบครัวบ้านทั่วไปเมื่อไม่มีระบบคัดกรองข้อมูลอันไม่เหมาะสม เด็กเยาวชนผู้ที่ใช้งานร่วมกับผู้ใหญ่ก็อาจประสบพบเจอเนื้อหาอันไม่พึ่งประสงค์ได้ทุกเมื่อในการท่องอินเทอร์เน็ต

เมื่อมีการใช้งาน Compitak ระบบอินเทอร์เน็ตสะอาดไว้ในสถาบันการศึกษา หรือในบ้านที่มีเด็กและเยาวชนแล้ว เวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตจะทำการป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเนื้อหา ข้อมูลอันไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ด้วยเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Cloud Services บนเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์โดยมีระบบคัดกรองข้อมูลอันไม่เหมาะสมเป็นฐานข้อมูลกลางที่ทำให้ความปลอดภัยของสถานบันการศึกษาที่ใช้ โครงการอินเทอร์เน็ตสะอาดได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยไร้กังวลในการเข้าถึงข้อมูลอันไม่พึ่งประสงค์ได้

 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่  https://compitak.org