บริการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต

posted in: Innovation, News | 0


เพื่อช่วยในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดจาก Virus / Malware , Phishing , Spam และคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักประเทศ , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร และเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับระบบ Cloud Computer เพื่อใช้ในการคัดกรองข้อมูล รองรับการทำงานทุกระบบปฏิบัติการ และทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค มือถือแบบสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์แท็ปเล็ต โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ

มี 3 ส่วนที่ตั้งคำถามขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

(1) ทำอย่างไร ให้ประชาชนชาวไทยได้ลดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์  (Anti virus/Malware) การติดไวรัสคอมพิวเตอร์  การถูกหลอก Phishing / Spamการติด Ransomware และการแพร่เชื้อโดยที่ตนเองไม่ทราบและตกเป็นเครื่องมืออาขญากรรมคอมพิวเตอร์

(2) ทำอย่างไร ไม่ให้เด็กและเยาวชน เข้าถึงเนื้อหาอันไม่เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ต (Content Filtering)   เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร  เว็บไซต์การพนัน ยาเสพติด

(3) การป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมผ่านระบบสืบค้น Search engine และ Social Video (Safe Search) อันได้แก่ Google Bing  Youtube ที่เด็กและเยาวชนอาจได้รับข้อมูลและเนื้อหาอันไม่พึ่งเหมาะสมได้

ทั้งหมดนี้ต้องรองรับภาษาไทย **

ดังนั้นทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  ได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทเอกชน ได้ร่วมกันสร้างระบบป้องกันนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Compitak” อ่านว่า คอมพิทักษ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาอันไม่เหมาะสม สำหรับเยาวชน และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับประชาชนทั่วไป ขึ้นมา

รายละเอียดอ่านที่ https://compitak.org