CIPAT ร่วมงานผนึกกำลังดิจิทัลไทย ก้าวไกลระดับโลก

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ในงาน”ผนึกกำลังดิจิทัลไทย ก้าวไกลระดับโลก TFIT Forum 2018” โดยทางกระทรวงดิจิทัลฯ ผสานความร่วมมือ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดงานนี้ขึ้น บนแนวคิด“Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” ณ ห้อง Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย … Continued

สมาคมได้ร่วมงาน Cyber Security System

posted in: Committee, News | 0

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ National Cyber Security System ณ ห้องประชุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพ

ร่วมลงนามปฏิญญาการจัดตั้งสภาดิจิทัลฯ

posted in: Committee, News | 0

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ได้เป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาความร่วมมือการผลักดันการจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในงานได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มาร่วมงานได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ   .

บริการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต

posted in: Innovation, News | 0

เพื่อช่วยในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดจาก Virus / Malware , Phishing , Spam และคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักประเทศ , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย , เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร และเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับระบบ Cloud Computer เพื่อใช้ในการคัดกรองข้อมูล รองรับการทำงานทุกระบบปฏิบัติการ และทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค มือถือแบบสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์แท็ปเล็ต โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ มี 3 ส่วนที่ตั้งคำถามขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ (1) ทำอย่างไร ให้ประชาชนชาวไทยได้ลดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์  (Anti virus/Malware) การติดไวรัสคอมพิวเตอร์  … Continued

การประชุมกรรมการสมาคมฯ

posted in: News | 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สมาชิกที่ถูกทาบทามให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT ได้มาพบปะหารือกันที่โรงแรมแกรนด์วิว ราชภัฏพระนคร ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการนัดพบบุคคลที่ถูกทาบทามมาเป็นกรรมการสมาคม ซึ่งในงานมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมรวมถึงแนวทางปฎิบัติการทำกิจกรรมและการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางไซเบอร์เพื่อความยั่งยืนในก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงการจัดทำนวัตกรรมไม่ว่าเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ที่ทำงานด้านนวัตกรรม และตัวแทนจากภาครัฐวิสาหกิจที่ดูด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงนักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ในการนี้ได้นอกจากฟังวิสัยทัศน์จากกรรมการในการจัดตั้งสมาคมแล้วยังได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันอีกด้วย ภาพถ่ายบรรยากาศในการจัดประชุมการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ “CIPAT”