สมาคม CIPAT แลกเปลี่ยนความรู้ Tech Startup กับสถานทูตอิสราเอล

posted in: News | 0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทางสมาคม CIPAT ได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับสถานทูตอิสราเอล ในหัวข้อเรื่องแลกเปลี่ยนความรู้ Tech Startup Israel Economics and Trade Mission  เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting
นำทีมโดย ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง ผู้อำนวยการสมาคม CIPAT เป็นตัวแทนสมาคมในการแลกเปลี่ยนความรู้ กับทูตพาณิชย์ประเทศอิสราเอลในครั้งนี้

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับสมาคมที่จะได้นำความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลมาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในการพัฒนา Tech startup ในประเทศไทย