CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device กับโรงพยาบาลราชวิถี

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคม CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โครงการ อยู่บ้าน ปอดปลอดภัย ของ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ เพื่อใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต่างๆ และ ช่วยให้การดำเนินงานในโครงการ ณ จุด x-ray ทั้ง 6 จุด รอบกรุงเทพ ตั้งแต่ ผู้ป่วย ลงทะเบียนเข้ารับบริการ จนรับยา กลับบ้าน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนาจากทีมจิตอาสา CDC
ทางสมาคม CIPAT ขอขอบคุณทาง Samsung Thailand มากๆครับ ที่สนับสนุนเพื่อสังคมเสมอมา