CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

posted in: News | 0

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทางสมาคม CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และการรับรองผลิตภัณฑ์

โดยจัดข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ อันมีกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การให้ปรึกษาด้าน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) และการจัดทำ Green Cyber เพื่อคำนึงถึงความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง CIPAT ในครั้งนี้