สัมมนาออนไลน์ CIPAT จัดโดย DigiTech ASEAN เรื่อง Metalog

posted in: News | 0

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่

จัดโดย DigiTech ASEAN Thailand

เมื่อการทำงานสมัยใหม่ เป็นการทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟิค

  • เราจะเก็บ Log อย่างไง เมื่อมีการใช้งาน SaaS Google workspace, microsoft 365, aws
    เราจะนำข้อมูลที่ใช้ สำรองไว้กับหน่วยงานเราได้เพื่อทำตามกฎหมายไทยได้อย่างไร
  • เราจะยืนยันตัวตนอย่างไร ให้มีความปลอดภัยกับองค์กร เมื่อเราทำงานที่ไหนก็ได
  • เราจะมีการป้องกะนภัย เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Endpoint ไม่ให้ติดเชื้อ และก่อเกิด Ransomware ผ่านการทำงานแบบ Work form anywhere

หาคำตอบได้ในงานสัมมนาออนไลน์นี้