สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมบรรยายใน งาน MiRA และ SUBCON EEC 2023

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมบรรยายใน งาน MiRA และ SUBCON EEC 2023 ในหัวข้อ A Case Study of Prompt Engineering for Industrial Cybersecurity using ChatGPT โดย อาจารย์พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

 

การนำข้อมูลขององค์กรมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ChatGPT นั้น สามารถทำได้แต่ควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร และไม่ควรนำไปเปิดเผยในระบบสาธารณะ ดังนั้น การใช้ ChatGPT สำหรับองค์กรจึงควรเป็น Private ChatGPT เพื่อจำกัดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึง ควรต้องมีการตั้งคำถาม Prompt Engineer อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

 

และในช่วงท้ายก่อนจบการสัมมนา ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT เป็นผู้มอบ