CIPAT ออกบูธที่งาน Digitech เมืองทองธานี

posted in: News | 0

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2565   สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT   ได้จัดงานออกบูธ เพื่อให้ความรู็ด้านงานที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากบริษัทในสมาชิก CIPAT  งานจัดที่เมืองทองธานี

ในงานมีผู้คนได้ให้ความสนใจจำนวนมาก นับว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบ Onsite ในรอบหลายปีของสมาคมที่ได้จัดขึ้น

Leave a Reply