CIPAT ร่วมกับ SPU จัด Through Ideas info Practice ครั้งที่ 1 กับกลุ่ม Cybersecurity for Business รุ่นที่ 4

posted in: News | 0

  วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  นำโดย นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมจัดงาน Through Ideas into Practice ครั้งที่ 1  ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Dree ด้าน Cybersecurity for business  ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ภาพกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจในแต่ละกลุ่มแบ่ง 4 กลุ่ม 4 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1  เพื่อกันระวังภัย  Line chatbot เตือนภัยไซเบอร์ กลุ่มที่ 2  … Continued

CIPAT ร่วมหารือการจัดทำ Virtual LAB เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานกับทาง DISDA

posted in: News | 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้เข้าหารือกับทางสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล DISDA กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลในด้าน การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลขึ้น ในการนี้กรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นคือทาง CIPAT จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Network Security โดยเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะและความสามารถที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง  โดยผ่านการฝึกทำ LAB ผ่าน Virtual LAB ขึ้น  

CIPAT ร่วมกับ Informa markets หารือข้อตกลงความร่วมมือ

posted in: News | 0

วันที่ 10 กุภาพันธ์ 2566   ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้เข้าหารือ Informa markets  ผู้นำการจัดอีเวนต์ ระดับโลกที่ความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกผ่านการจัดงานสัมนา การประชุม และการจัด Business matching กับภาคธุรกิจ ในกรอบความร่วมมือ Informa ครั้งนี้จะเปิดมิติใหม่ในด้าน Cybersecurity ในภาคอุตสาหกรรม ICS/OT  ที่เริ่มต้องสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   หรือที่เรียกว่า พรบ.ไซเบอร์ ทาง CIPAT จะร่วมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ICS/OT ในภาคอุตสาหกรรมโดยจัดงานร่วมกับ Informa Markets ต่อไป

CIPAT ร่วมกับ TRIS จัดกิจกรรม Cyber Resilience Forum 2023

posted in: News | 0

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ร่วมกับบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) จัดงาน Cyber Resilience Forum 2023: The 2023 Cybersecurity Outlook เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรช่วง ENLIGHTENING ในหัวข้อ The 2023 … Continued

CIPAT ออกบูธที่งาน Digitech เมืองทองธานี

posted in: News | 0

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2565   สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT   ได้จัดงานออกบูธ เพื่อให้ความรู็ด้านงานที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากบริษัทในสมาชิก CIPAT  งานจัดที่เมืองทองธานี ในงานมีผู้คนได้ให้ความสนใจจำนวนมาก นับว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบ Onsite ในรอบหลายปีของสมาคมที่ได้จัดขึ้น

CIPAT ร่วมจัดงานหลักสูตร Cybersecurity ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

26 กันยายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมผลผลิตจากบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for online business Non-degree SPU โดยได้มีการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity รุ่นที่ 4 ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

สมาคม CIPAT ร่วม MOU กับบริษัท BSI

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) กับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ BSI เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานสากลด้านนวัตกรรม (ISO56002) และระบบการจัดการความมือทางธุรกิจ (ISO44001) โดยมีท่านนายกสมาคม คุณนนทวัตต์ สาระมาน และกรรมการบริหาร ร่วมงาน

สัมมนาออนไลน์ CIPAT จัดโดย DigiTech ASEAN เรื่อง Metalog

posted in: News | 0

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่ จัดโดย DigiTech ASEAN Thailand เมื่อการทำงานสมัยใหม่ เป็นการทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟิค เราจะเก็บ Log อย่างไง เมื่อมีการใช้งาน SaaS Google workspace, microsoft 365, aws เราจะนำข้อมูลที่ใช้ สำรองไว้กับหน่วยงานเราได้เพื่อทำตามกฎหมายไทยได้อย่างไร เราจะยืนยันตัวตนอย่างไร ให้มีความปลอดภัยกับองค์กร เมื่อเราทำงานที่ไหนก็ได เราจะมีการป้องกะนภัย เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Endpoint ไม่ให้ติดเชื้อ และก่อเกิด Ransomware ผ่านการทำงานแบบ Work form anywhere หาคำตอบได้ในงานสัมมนาออนไลน์นี้

DISDA ร่วมกับ CIPAT พัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพ Cybersecurity

posted in: News | 0

วันที่ 14 มีนาคม 2565  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างแรงงานพันธุ์ใหม่ ที่เรียนไปปฏิบัติจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Configure อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อที่บริษัทและหน่วยงานในประเทศไทยนิยมใช้,  การใช้เทคโนโลยีในจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายประเทศไทย เพื่อการดูแลและรักษา, การสำรองข้อมูลกู้คืนข้อมูล, งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น  เน้นการปฏิบัติเพื่อสามารถทำงานได้จริง และมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนแและเป็นการ upskill เพื่อแรงงานไทยมีทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

posted in: News | 0

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทางสมาคม CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจัดข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ อันมีกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การให้ปรึกษาด้าน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) และการจัดทำ Green Cyber เพื่อคำนึงถึงความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง CIPAT … Continued

1 2 3 4 5 6

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save