• จริงหรือ ?
  ที่ปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงาน
 • ข้อมูล
  คือความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่ง
 • ใน 1 วัน
  มีกว่า 1 แสนไอพี ในประเทศไทยขึ้นบัญชีดำในต่างประเทศ
 • ในทุก 1 เดือน
  จะมีช่องโหว่ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากกว่า 1 พันครั้ง
 • ทุก 1 ปีจะมี IoT เพิ่ม
  กว่า 1 พันล้านชิ้น ครึ่งหนึ่งในนี้มีโอกาสถูก Hack
 • ถึงเวลาที่เมืองไทยต้อง
  มีนวัตกรรมทางไซเบอร์ของเราเอง

CIPAT การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร DPO กับ อาชีพแห่งอนาคต

posted in: News | 0

ท่านนายกสมาคม CIPAT คุณนนทวัฒน์ สาระมาน ร่วมเสวนา ในงาน DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ “การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)” ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา  

CIPAT ร่วมเสวนา ดิจิทัลโซลูชั่น รับมือสถานการณ์โควิด-19

posted in: News | 0

บทเสวนาสำคัญของพันธมิตรองค์กรดิจิทัล ที่ร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ และแพทยสภา ในการนำเทคโนโลยี/แพลตฟอร์ม มาร่วมพัฒนา “ดิจิทัลโซลูชั่น” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามต้นแบบ ให้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน !! พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ “นักพัฒนา” กับ “ดิจิทัลโซลูชั่น” รับมือสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ในวันอังคารที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ทางหน้าเพจ DCT

CIPAT ร่วมกับสภาดิจิทัลฯ นำเทคโนโลยีช่วยโรงพยาบาลสนาม ฝ่าวิกฤตโควิด-19

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมกับ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชูดิจิทัลโซลูชั่น “Smart Field Hospitals” ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรดิจิทัล และแพทย์สภาฯ ผนึกกำลังเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนาม ฝ่าวิกฤตโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม https://dct.or.th/covid-19/detail/134 ภาพวิดิโอ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand/videos/245296736513655/            

CIPAT ร่วมกับ ม.ศรีปทุม จัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 Upskill Reskill

posted in: News | 0

ในวันที่ 4 เมษายน 2564 : บรรยากาศภาพในงาน SPU Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 Upskill Reskill เป็นหลักสูตรแห่งความประทับใจ ตั้งแต่เปิดงาน จนกระทั่งปิดจบงาน ในวันสุดท้ายทางศรีปทุมจัดงานได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งนายกสมาคม CIPAT ทีมจัดฝึกอบรมความรู้มืออาชีพ ได้รับหน้าที่ดูแลตั้งแต่รุ่นที่ 1 มาถึงรุ่นปัจจุบัน ในหลักสูตร Cybersecurity นี้ ระยะเวลา 6 เดือน เป็นหลักสูตรที่ทำให้สมาคม CIPAT  ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ในการจัดฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวมถึงการ Workshop แบบ New … Continued

บรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity กรมสรรพสามิต

posted in: News | 0

นายกสมาคม CIPAT ได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต ให้มาบรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity กล่าวโดยย่อดังนี้ 1. ประเทศเราจะกินบุญเก่าจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 เมื่อ 30 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว เราต้องเปลี่ยน และปรับ ให้ทันกับตัวละครบนโลกใบใหม่ อันได้แก่ IoT Cloud BigData AI และ Blockchain ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยข้อมูล 2. ปัจจุบันเทคโนโลยีบน Cloud data platform เป็นตัวแปลสำคัญของยุคเศรษฐกิจใหม่ เราตามต่างชาติจากส่วนนี้ไม่ทัน(ประเทศมหาอำนาจ) ถึงแม้ตามไม่ทันแล้ว แต่เราต้องควบคุมข้อมูลของเราได้ โดยเฉพาะข้อมูลของรัฐ และการให้บริการประชาชน ให้มองถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย ให้มากกว่าทางกายภาพและสถานที่ตั้งของ Data … Continued

CIPAT ร่วมบรรยายในงาน Maturity in Privacy

posted in: News | 0

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพ ห้องบอลรูม ชั้น 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดงานสัมมนาประจำปี TRIS Annual Forum ภายใต้หัวข้อ “Maturity in Privacy”   ในงานทางสมาคม CIPAT โดยคุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมได้นำเสนอ แนวคิดในการทำ Data Protection ดังนี้ PDPA พยายามมองวิธีป้องกันข้อมูล Personal Identifiable Information … Continued

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

posted in: News | 0

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:30  ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ RMUTSB ให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ RMUTSB เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ เพื่อสนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลใน RMUTSB ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล … Continued

ลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง CIPAT กับ TRIS ในการจัดทำงานวิชาการและที่ปรึกษากฎหมาย PDPA

posted in: News | 0

เมื่อวันที่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปมุมวัน ได้มีพิธีลงลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Compliance) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  (CIPAT) กับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) โดย นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ … Continued

ลงนาม MOU ระหว่างสมาคม CIPAT และราชภัฎสกลนคร นวัตกรรมและหลักสูตรที่เกิดขึ้นในอนาคต

posted in: Uncategorized | 0

นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อทำการยกระดับการศึกษาภาคอีสานตอนบนให้เกิดการสร้างงาน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์(CIPAT) พร้อมคณะ ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

CIPAT ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ Cybersecurity

posted in: News | 0

เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity) ที่มีความรู้ความเข้าใจตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการป้องกันการโจมตีเพื่อทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity แบบ Non-Degree ขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ที่ให้โอกาสทางสมาคม CIPAT ได้พัฒนาบุคคลากรในด้าน Cybersecurity ให้แก่ประเทศต่อไป ในหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการ  CyberLab ตลอดระยะเวลา 4 เดือน      

1 2 3 4 5 6 7

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save