• จริงหรือ ?
  ที่ปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงาน
 • ข้อมูล
  คือความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่ง
 • ใน 1 วัน
  มีกว่า 1 แสนไอพี ในประเทศไทยขึ้นบัญชีดำในต่างประเทศ
 • ในทุก 1 เดือน
  จะมีช่องโหว่ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากกว่า 1 พันครั้ง
 • ทุก 1 ปีจะมี IoT เพิ่ม
  กว่า 1 พันล้านชิ้น ครึ่งหนึ่งในนี้มีโอกาสถูก Hack
 • ถึงเวลาที่เมืองไทยต้อง
  มีนวัตกรรมทางไซเบอร์ของเราเอง

นายกสมาคม CIPAT ร่วมคณะที่ปรึกษา รมต DES เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย

posted in: News | 0

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกสมาคม CIPAT ได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายปรพล อดิเรกสาร เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างกระทรวงดีอีเอสกับศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย

CIPAT ร่วมบรรยายสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) กับความท้าทายการจัดการนวัตกรรมในยุค New Normal

posted in: News | 0

หัวข้อเสวนา สถาปัตยกรรมองค์กรกับความท้าทายการจัดการนวัตกรรมในยุค New Normal งานนี้พี่เชษ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาออนไลน์ งานเสวนานี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (Ph.D. Management Innovation) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00น – 12:00น ผ่าน Application Zoom กดเพื่อเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ID : 876 375 6165 Password : 1234 ดร.เชษ ชวนคิดเรื่องสถาปัตยกรรมองค์กรไว้ดังนี้ สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture … Continued

CIPAT Cybersecurity for Business ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับมหาวิทยลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

วันที่ 18 กันยายน 2564 ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้จัดทำ Business model Canvas สำหรับธุรกิจ Cybersecurity  จัดผ่านออนไลน์จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU บัณฑิตพันธุ์ใหม่รุ่น 3

CIPAT MOU ISEM ในการฝึกอบรมและบริการตรวจรับรอง ISO

posted in: News | 0

วันที่ 14 กันยายน 2564  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมและบริการตรวจรับรอง ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 ๑. เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ระดับพื้นฐานและขั้นสูงด้านมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 ให้กับบริษัทในเครือข่ายของ CIPAT และผู้สนใจทั่วไป (Introduction to ISO/IEC29110, Advanced ISO/IEC29110, Introduction to ISO/IEC9001 , Advanced ISO/IEC9001) ๒ เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 (Certified Practitioner: CPN) ๓ เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน … Continued

CIPAT สัมมนาออนไลน์ในงาน Digitech ASEAN Thailand

posted in: News | 0

ในยุคของโรคระบาด องค์กรส่วนใหญ่ปรับตัวโดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน จึงเกิดปัญหาการเซ็นและการรับส่งเอกสารที่สำคัญ วิธีการดั้งเดิมของการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนว่าบุคคลที่เซ็นเอกสารเป็นบุคคลคนนั้นจริงผ่านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือใช้การซื้อใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง ทำให้องค์กรต้องแบกรับทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล โดยเราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับการตัวตนเพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือโดยไม่ใช้ใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง 📣📣 ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในสัมมนาออนไลน์ฟรี ‼ ในหัวข้อ “ความมั่นคงปลอดภัยของตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน” โดย คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์, อุปนายกสมาคม, สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และ คุณอุทาน บูรณศักดิ์ศรี, ที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ลงทะเบียนร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3DX2VBC สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ 096-515-5667 หรืออีเมล sureratk@impact.co.th เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.digitechasean.com #blockchain #บล็อกเชน #webinar #freewebinar #สัมมนาออนไลน์    

CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device กับโรงพยาบาลราชวิถี

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคม CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โครงการ อยู่บ้าน ปอดปลอดภัย ของ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ เพื่อใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต่างๆ และ ช่วยให้การดำเนินงานในโครงการ ณ จุด x-ray ทั้ง 6 จุด รอบกรุงเทพ ตั้งแต่ ผู้ป่วย … Continued

CIPAT ร่วมสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ Digital Transformation

posted in: News | 0

Free สัมมนาออนไลน์  Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00 อีกครั้งที่สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ร่วมจัดงานกับทาง สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดงานนี้ขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบในการจัดงานครั้งนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

CIPAT ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัด Network Security สำหรับสร้างแรงงานทักษะใหม่

posted in: News | 0

CIPAT ร่วมจัดหลักสูตร Network security ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตเเละพัฒนากำลังคนสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารเเละดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารเเละกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน และสมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ได้จัดฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร Network และ Security ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง 13 กันยายน 2564 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าฝึกอบรม) ระยะเวลาการจัดการอบรม 3 วัน ยอดคนอบรมรุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน รวม 90 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. บุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง … Continued

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างยอดขายจากการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ได้แบบก้าวกระโดด

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) เรียนเชิญ ผู้ประกอบการ SME หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก “ซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊กยังไง ให้ยอดขายปัง” คอร์สอบรมสุด Exclusive ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างยอดขายจากการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ได้แบบก้าวกระโดด อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/383vU8h

CIPAT เข้าหารือทางรัฐมนตรีกระทรวง MDES เสนอแนวทางดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย White Cyber

posted in: News | 0

วันที่ 5  สิงหาคม 2564  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT เข้าพบท่านรัฐมาตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ผ่านช่องทาง Online  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเริ่มจากเยาวชนไทย ทางสมาคมได้นำเสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแหห่งอนาคต เพื่อให้คนไทยรองรับอาชีพงานในยุคใหม่ อาทิเช่น งานสาย Data Protection เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล (DPO) ที่เป็นระดับ รองรับตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ การพัฒนา White Cyber  และนักรับไซเบอร์รุ่นจิ๋ว เพื่อสร้างจิตสำนัก และการตระหนักรู้ ให้เท่าทันสื่อ Social Network สร้างภูมิต้านทาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะออกเรื่องข่าวจริงข่าวปลอม  รวมถึงการนำข้อมูลที่สำคัญกลับสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะข้อมูลในการสำรวจข้อมูล ตั้งเป็น Form.TH … Continued

1 2 3 4 5 6 7

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save