CIPAT เข้าหารือทางรัฐมนตรีกระทรวง MDES เสนอแนวทางดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย White Cyber

posted in: News | 0

วันที่ 5  สิงหาคม 2564  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT เข้าพบท่านรัฐมาตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ผ่านช่องทาง Online  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเริ่มจากเยาวชนไทย

ทางสมาคมได้นำเสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแหห่งอนาคต เพื่อให้คนไทยรองรับอาชีพงานในยุคใหม่ อาทิเช่น งานสาย Data Protection เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล (DPO) ที่เป็นระดับ รองรับตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ การพัฒนา White Cyber  และนักรับไซเบอร์รุ่นจิ๋ว เพื่อสร้างจิตสำนัก และการตระหนักรู้ ให้เท่าทันสื่อ Social Network สร้างภูมิต้านทาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะออกเรื่องข่าวจริงข่าวปลอม  รวมถึงการนำข้อมูลที่สำคัญกลับสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะข้อมูลในการสำรวจข้อมูล ตั้งเป็น Form.TH ขึ้น  ซึ่งมุ่งเน้นไปกับขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัล ให้บริษัทในประเทศไทย ได้มีโอกาสได้ทำงานที่มีการรับข้อมูลขนาดใหญ่ และพัฒนาทักษะวิชาชีพในโลกอนาคต