สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมกับ Fortinet ประเทศไทย ดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร Fortinet Network Security

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมกับ Fortinet ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ด้าน Cybersecurity จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร Fortinet Network Security ให้กับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาสู่ตลาดงาน ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL

 

 

 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop ได้ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติกันและ Configuration กันจริง บนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ Fortinet แบบ 1 ต่อ 1 โดยผู้เข้าร่วมได้ฝึกและลงมือทำตามโจทย์ที่มาจากการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับการทำงานในอนาคต