DISDA ร่วมกับ CIPAT พัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพ Cybersecurity

posted in: News | 0

วันที่ 14 มีนาคม 2565  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างแรงงานพันธุ์ใหม่ ที่เรียนไปปฏิบัติจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Configure อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อที่บริษัทและหน่วยงานในประเทศไทยนิยมใช้,  การใช้เทคโนโลยีในจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายประเทศไทย เพื่อการดูแลและรักษา, การสำรองข้อมูลกู้คืนข้อมูล, งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น  เน้นการปฏิบัติเพื่อสามารถทำงานได้จริง และมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนแและเป็นการ upskill เพื่อแรงงานไทยมีทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

posted in: News | 0

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทางสมาคม CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจัดข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ อันมีกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การให้ปรึกษาด้าน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) และการจัดทำ Green Cyber เพื่อคำนึงถึงความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง CIPAT … Continued

พิธีลงนามความร่วมมือ CIPAT กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผนึกกำลังร่วมมือกัน 3 องค์กร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จํากัด และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ นายจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร CEO, … Continued

นายกสมาคม CIPAT ร่วมคณะที่ปรึกษา รมต DES เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย

posted in: News | 0

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกสมาคม CIPAT ได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายปรพล อดิเรกสาร เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างกระทรวงดีอีเอสกับศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย

CIPAT ร่วมบรรยายสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) กับความท้าทายการจัดการนวัตกรรมในยุค New Normal

posted in: News | 0

หัวข้อเสวนา สถาปัตยกรรมองค์กรกับความท้าทายการจัดการนวัตกรรมในยุค New Normal งานนี้พี่เชษ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาออนไลน์ งานเสวนานี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (Ph.D. Management Innovation) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00น – 12:00น ผ่าน Application Zoom กดเพื่อเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ID : 876 375 6165 Password : 1234 ดร.เชษ ชวนคิดเรื่องสถาปัตยกรรมองค์กรไว้ดังนี้ สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture … Continued

CIPAT Cybersecurity for Business ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับมหาวิทยลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

วันที่ 18 กันยายน 2564 ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้จัดทำ Business model Canvas สำหรับธุรกิจ Cybersecurity  จัดผ่านออนไลน์จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU บัณฑิตพันธุ์ใหม่รุ่น 3

CIPAT MOU ISEM ในการฝึกอบรมและบริการตรวจรับรอง ISO

posted in: News | 0

วันที่ 14 กันยายน 2564  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมและบริการตรวจรับรอง ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 ๑. เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ระดับพื้นฐานและขั้นสูงด้านมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 ให้กับบริษัทในเครือข่ายของ CIPAT และผู้สนใจทั่วไป (Introduction to ISO/IEC29110, Advanced ISO/IEC29110, Introduction to ISO/IEC9001 , Advanced ISO/IEC9001) ๒ เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC9001 (Certified Practitioner: CPN) ๓ เพื่อจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน … Continued

CIPAT สัมมนาออนไลน์ในงาน Digitech ASEAN Thailand

posted in: News | 0

ในยุคของโรคระบาด องค์กรส่วนใหญ่ปรับตัวโดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน จึงเกิดปัญหาการเซ็นและการรับส่งเอกสารที่สำคัญ วิธีการดั้งเดิมของการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนว่าบุคคลที่เซ็นเอกสารเป็นบุคคลคนนั้นจริงผ่านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือใช้การซื้อใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง ทำให้องค์กรต้องแบกรับทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล โดยเราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับการตัวตนเพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือโดยไม่ใช้ใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง 📣📣 ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในสัมมนาออนไลน์ฟรี ‼ ในหัวข้อ “ความมั่นคงปลอดภัยของตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน” โดย คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์, อุปนายกสมาคม, สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และ คุณอุทาน บูรณศักดิ์ศรี, ที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ลงทะเบียนร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3DX2VBC สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ 096-515-5667 หรืออีเมล sureratk@impact.co.th เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.digitechasean.com #blockchain #บล็อกเชน #webinar #freewebinar #สัมมนาออนไลน์    

CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device กับโรงพยาบาลราชวิถี

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคม CIPAT เป็นตัวแทน มอบ Samsung Smart Device จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โครงการ อยู่บ้าน ปอดปลอดภัย ของ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ เพื่อใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต่างๆ และ ช่วยให้การดำเนินงานในโครงการ ณ จุด x-ray ทั้ง 6 จุด รอบกรุงเทพ ตั้งแต่ ผู้ป่วย … Continued

CIPAT ร่วมสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ Digital Transformation

posted in: News | 0

Free สัมมนาออนไลน์  Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00 อีกครั้งที่สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ร่วมจัดงานกับทาง สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดงานนี้ขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบในการจัดงานครั้งนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

1 2 3 4 5 6 7

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save