CIPAT ร่วมกับ Informa markets หารือข้อตกลงความร่วมมือ

posted in: News | 0

วันที่ 10 กุภาพันธ์ 2566   ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้เข้าหารือ Informa markets  ผู้นำการจัดอีเวนต์ ระดับโลกที่ความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกผ่านการจัดงานสัมนา การประชุม และการจัด Business matching กับภาคธุรกิจ ในกรอบความร่วมมือ Informa ครั้งนี้จะเปิดมิติใหม่ในด้าน Cybersecurity ในภาคอุตสาหกรรม ICS/OT  ที่เริ่มต้องสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   หรือที่เรียกว่า พรบ.ไซเบอร์ ทาง CIPAT จะร่วมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ICS/OT ในภาคอุตสาหกรรมโดยจัดงานร่วมกับ Informa Markets ต่อไป

CIPAT ร่วมกับ TRIS จัดกิจกรรม Cyber Resilience Forum 2023

posted in: News | 0

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ร่วมกับบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) จัดงาน Cyber Resilience Forum 2023: The 2023 Cybersecurity Outlook เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรช่วง ENLIGHTENING ในหัวข้อ The 2023 … Continued

CIPAT ออกบูธที่งาน Digitech เมืองทองธานี

posted in: News | 0

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2565   สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT   ได้จัดงานออกบูธ เพื่อให้ความรู็ด้านงานที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากบริษัทในสมาชิก CIPAT  งานจัดที่เมืองทองธานี ในงานมีผู้คนได้ให้ความสนใจจำนวนมาก นับว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบ Onsite ในรอบหลายปีของสมาคมที่ได้จัดขึ้น

บริการของสมาคม – CIPAT Services

posted in: Uncategorized | 0

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและความยั่งยืน” สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า CIPAT ออกเสียงว่า “ไซพัต”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยจัดตั้งจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่ทำด้านนวัตกรรมและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมทางไซเบอร์ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี งานวิจัย และบริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลดภัยและยั่งยืน สมาคม CIPAT ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน แลพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ   นวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสริมศักยภาพ ไซเบอร์สเปซ ของไทย CIPAT ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ “บริการดิจิทัล” อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ ตามแนวทางมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Framework … Continued

CIPAT ร่วมจัดงานหลักสูตร Cybersecurity ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

26 กันยายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมผลผลิตจากบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for online business Non-degree SPU โดยได้มีการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity รุ่นที่ 4 ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

สมาคม CIPAT ร่วม MOU กับบริษัท BSI

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) กับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ BSI เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานสากลด้านนวัตกรรม (ISO56002) และระบบการจัดการความมือทางธุรกิจ (ISO44001) โดยมีท่านนายกสมาคม คุณนนทวัตต์ สาระมาน และกรรมการบริหาร ร่วมงาน

สัมมนาออนไลน์ CIPAT จัดโดย DigiTech ASEAN เรื่อง Metalog

posted in: News | 0

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เมทาล็อค การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรในวิถีใหม่ จัดโดย DigiTech ASEAN Thailand เมื่อการทำงานสมัยใหม่ เป็นการทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟิค เราจะเก็บ Log อย่างไง เมื่อมีการใช้งาน SaaS Google workspace, microsoft 365, aws เราจะนำข้อมูลที่ใช้ สำรองไว้กับหน่วยงานเราได้เพื่อทำตามกฎหมายไทยได้อย่างไร เราจะยืนยันตัวตนอย่างไร ให้มีความปลอดภัยกับองค์กร เมื่อเราทำงานที่ไหนก็ได เราจะมีการป้องกะนภัย เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Endpoint ไม่ให้ติดเชื้อ และก่อเกิด Ransomware ผ่านการทำงานแบบ Work form anywhere หาคำตอบได้ในงานสัมมนาออนไลน์นี้

DISDA ร่วมกับ CIPAT พัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพ Cybersecurity

posted in: News | 0

วันที่ 14 มีนาคม 2565  ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างแรงงานพันธุ์ใหม่ ที่เรียนไปปฏิบัติจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Configure อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อที่บริษัทและหน่วยงานในประเทศไทยนิยมใช้,  การใช้เทคโนโลยีในจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายประเทศไทย เพื่อการดูแลและรักษา, การสำรองข้อมูลกู้คืนข้อมูล, งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น  เน้นการปฏิบัติเพื่อสามารถทำงานได้จริง และมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนแและเป็นการ upskill เพื่อแรงงานไทยมีทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

posted in: News | 0

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทางสมาคม CIPAT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจัดข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ อันมีกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การให้ปรึกษาด้าน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) และการจัดทำ Green Cyber เพื่อคำนึงถึงความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง CIPAT … Continued

พิธีลงนามความร่วมมือ CIPAT กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผนึกกำลังร่วมมือกัน 3 องค์กร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จํากัด และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ นายจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร CEO, … Continued

1 2 3 4 5 7

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save